Alert

Actor is under maintenance

This actor may be unreliable while under maintenance. Would you like to try a similar actor instead?

Actor picture

Vaccination Sites in Slovakia

mhamas/svk-free-vaccination-places

How is COVID-19 vaccination progressing in Slovakia? Can everyone find an available vaccination site? Our scraper downloads statistics on how many coronavirus vaccination locations there are per region in Slovakia. The data is taken from https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

No credit card required

Author's avatarMatej Hamas
 • Modified
 • Users7
 • Runs641
Actor picture
Vaccination Sites in Slovakia

English

How is COVID-19 vaccination progressing in Slovakia? Can everyone find an available vaccination site?

Our scraper downloads statistics on how many coronavirus vaccination locations there are per region in Slovakia.

The data is taken from https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php.

Input

You can optionally specify your email at which you'll receive the statistics in case there are non-zero free places in some of the regions.

Output

Object mapping from region name to current number of free vaccination spots. Result is printed out and stored in the default dataset.

Example output

{
  "Banskobystrický":"100",
  "Bratislavský":"0",
  "Košický":"2500",
  "Nitriansky":"0",
  "Prešovský":"0",
  "Trenčiansky":"0",
  "Trnavský":"200",
  "Žilinský":"0",
}

Slovensky

Ako napreduje očkovanie proti Covid-19 na Slovensku? A v ktorom kraji je možné nájsť voľné miesto?

Náš scraper sťahuje aktuálny voľný počet očkovacích miest v každom kraji.

Použité dáta sú z https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php.

Vstup

Môžete zadať svoj e-mail na ktorý vám budú doručené štatistiky voľných miest v prípade, že aspoň v nejakom kraji sú voľné miesta.

Výstup

Objekt ktorý mapuje meno kraja na aktuálny počet voľných očkovacích miest. Výsledok je vypísaný do konzole a uložený v datasete.

Modelový výstup

{
  "Banskobystrický":"100",
  "Bratislavský":"0",
  "Košický":"2500",
  "Nitriansky":"0",
  "Prešovský":"0",
  "Trenčiansky":"0",
  "Trnavský":"200",
  "Žilinský":"0",
}